Strona Główna/ Zastosowania/ I. Wysokowydajne druty rdzeniowe / proszkowe KOBELCO


Spawanie drutem rdzeniowym DW50 w pozycji wymuszonej


Wielowarstwowe spawanie rury drutem rdzeniowym DWA55LSR 


 

Spawanie przetopu rury drutem rdzeniowym MX100T

Zmechanizowane spawanie rur drutem DW50


 

Spawanie drutem rdzeniowym metalicznym MXA100

Spawanie drutem rdzeniowym DW904L


Spawanie TIG warstwy graniowej prętem rdzeniowym samoosłonowym

Spawanie drutem rdzeniowym DW316L


Spawalnicze druty rdzeniowe zwany też drutami proszkowymi FCAW [Flux Cored Arc Welding] to metalowa rurka lub pręt wypełnione proszkiem o składzie odpowiednim do materiału, który chcemy spawać lub napawać. Używane są w procesach:

 

  • spawanie lub napawanie MIG/MAG z osłoną gazową
  • spawanie lub napawanie drutem somo osłonowym bez gazu osłonowego
  • spawanie lub napawanie SAW łukiem krytym pod topnikiem
  • spawanie warstwy graniowej TIG z samo osłonowym prętem rdzeniowym

 

Większość prądu płynie zewnętrzną częścią przewodnika, przez co drut rdzeniowy dysponuje większą gęstością prądu (ilość prądu [A] do pola przekroju [mm2]), co korzystnie wpływa na szybkość jego stapiania.

Ma to duży wpływ na ekonomikę procesu spawania – obniżenie jego kosztów z uwagi na zwiększenie wydajności (co obrazuje wykres dla drutów średnicy 1,2mm) przy zachowaniu wysokiej jakości spoin. 

 

Ta jak i inne jego cechy powodują, że druty rdzeniowe są coraz chętniej stosowane z myślą o wydajnym wytwarzaniu konstrukcji metalowych wysokiej jakości. Szczególnie  w przedsiębiorstwach liczących wszystkie koszty produkcji, które chcą być konkurencyjne. 

 

Ze względu na sposób wytwarzania wyróżnia się dwa rodzaje drutów rdzeniowych:

drut

Drut rdzeniowy produkowany z taśmy zasypywanej proszkiem, formowanej w rurkę a potem zamykanym w odpowiedni sposób (ma to duży wspływ na jakość drutu i jego późniejsze parametry użytkowe). Druty proszkowe tego rodzaju mają cieńszą ściankę a przez to „dysponują” większą gęstością prądu, przez co bardziej nadają się do wysokowydajnego spawania.  

 

drut

Drut rdzeniowy produkowany z zespawanej rurki zasypywanej proszkiem a potem przeciągniętej na żądaną średnicę. Tego rodzaju druty proszkowe mają grubszą ściankę, lecz ze względu na własności mechaniczne jakie można uzyskać, stosowane są głownie do spawania stali wysokowytrzymałych / drobnoziarnistych oraz w konstrukcjach energetycznych.