Drut Kobelco DW-318


80%Ar - 20%CO2

EN ISO 17633-A-T 19 12 3 Nb P M 2

1.4576

OPIS

Kobelco DW-318 przeznaczony jest do spawania stali nierdzewnych stabilizowanych tytanem lub niobem - przykładowo 18%Cr-12%Ni- 2%Mo-Nb lub Ti. Z uwagi na relatywnie wysoką zawartość niobu i molibdenu, DW318 zapewnia dobrą odporność na korozję międzykrystaliczną oraz nieutleniających kwasów.

Drut rdzeniowy DW318 daje niezwykle stabilny łuk bez odprysków, a samo-usuwalny żużel ukazuje po spawaniu gładkie i jasne lico idealnej spoiny.

INFORMACJE TECHNICZNE

Typowy skład chemiczny stopiwa [%]*

C Si Mn P S Ni Cr Mo N Nb FS FN FNW
0.02 0.50 1.30 0.02 0.012 11.6 18.5 2.8 - 0.4 8.9 16.0 12.9

*Powyższe wartości i parametry są podane dla metalu produkowanego przy użyciu AR + CO2 (Gaz osłonowy)

Typowe własności mechaniczne*

  Re(MPa) Rm(MPa) A5(%) CV (J) °C
  511 680 31 57 0
Gwarantowane min.350 min.550 min.25    

*Powyższe wartości i parametry są podane dla metalu produkowanego przy użyciu AR + CO2 (Gaz osłonowy)

Pozycje spawania:

Dopuszczenia:

LR DNV BV GL ABS R.M.R.S Others
- - - - - - -